Tracking hits

TREENINGTASUD

                                                              MAKSETINGIMUSED

  1 kuu 1. osamaks
 2. osamaks
 STUUDIO 50 EUR 150 EUR   (okt - dets.)250 EUR  ( jaan. - mai)
NB!
   Tasumine vastavalt  lepingu sõlmimisel valitud makseviisi alusel. 
    Treeningtasude  laekumine iga kuu  15. kuupäevaks  jooksva kuu eest.
 Makse
 rekvisiidid
saaja: MTÜ LETS DANCE     IBAN: EE092200221032863586
Õppemaksude tasumisel PALUN märkida LAPSE NIMI ja millise kuu eest tasutakse.


NB! Juhime Teie tähelepanu järgmistele lepingu punktidele:
3.1.3.   Esindajal on õigus järgnevatele Õppemaksu soodustustele:
    -       10%-lisele Õppemaksu soodustusele ühele lapsele, juhul  kui Tantsukooli Õppetöös osaleb
             Õpilasega samast
perekonnast kaks või enam last;
    -       50%-lisele Õppemaksu soodustusele ühe kalendrikuu  Õppemaksust, juhul, kui Õpilane on
             haigestumise tõttu 
puudunud ühe kalendrikuu õppetundidest rohkem kui  50%ja Tantsukoolile
           on esitatud arsti poolt koostatud
 Õpilase  haigestumist tõendav dokument(st haigusleht).
           
Vastav haigusleht tuleb Tantsukoolile esitada enne  järgmise  kalendrikuu
            makse tähtpäeva (vt p 3.2.3.)

 Muudel põhjustel (reis, töö iseloom, pingeline aeg koolis, laiskus,  halb ilm jne.) puudumistest palume samuti eelnevalt  teatada, kuid õppemaksu soodustused nendele ei laiene -  tuleb tasuda kogu õppemaks , asendustundide    võimalus   puudub.  
                            OMAVOLILISELT  POLE  LUBATUD   ÕPPEMAKSU  VÄHENDADA!  
  
5.2.  Esindaja võib Lepingu ühepoolselt ennetähtaegselt üles  öelda, teatades sellest  Tantsukoolile
kirjalikult ette vähemalt 30 päeva. Juhul, kui Esindaja soovib Lepingu üles öelda etteteatamistähtaega järgimata,  kohustub ta maksma  kahe kalendrikuu Õppemaksu ulatuses leppetrahvi.